Mikäli käytössäsi on ollut kertapesut, uuden sovelluspäivityksen jälkeen rekisterinumeroa ei ole näkyvissä sovelluksessa. Ainoastaan voimassaolevien kuukausisopimusten rekisterinumerot on nähtävillä sovelluksessa.