Rekisteriseloste2017-03-08T15:33:59+02:00

REKISTERISELOSTE  (Henkilötietolaki (523/99) 10 §)

 

Rekisterin pitäjä: Juhlapesu (2800041-6).

Yhteyshenkilö: Ari Ålander, p. +358 40 520 8452, sähköposti: ari.alander@juhlapesu.fi. Tekninen toteutus: Vincit Oy.

Rekisterin nimi on Juhlapesu:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittely: Rekisterissä olevia tietoja käytetään Juhlapesu:n asiakkaiden palvelemiseen ja asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

 

Rekisterin tietosisältö, rekisteriin tallennettavat tiedot

Pakolliset tiedot: Nimi, osoitetiedot, sopimukseen liittyvän ajoneuvon rekisterinumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana, asiakkuuden tyyppi, sopimustyyppi, sopimuksen alkamispäivä. Näitä tietoja käyttämällä ylläpidämme ja kehitämme toimintaamme.

Vapaaehtoiset tiedot:

 

Suoramarkkinoinnin salliminen.

Annettuja yhteystietoja voidaan luovuttaa Juhlapesu:n yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei sitä ole erikseen kielletty.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itsensä syöttämänä. Rekisterin tietoja voidaan verrata Trafin ajoneuvorekisteristä tietojen oikeellisuuden varmentamiseksi.

 

Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen käsittely: Rekisterissä tai rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa.

 

ATK:lle tallennetut tiedot

Annettuja tietoja suojataan verkossa: yhteys on SSL-suojattu. Rekisterin suojaus: Rekisteri sijaitsee SSL-suojatulla palvelimella. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla ja haittaohjelmatorjunnalla.

Tietoja säilytetään Henkilötietolain 34 §:n mukaisesti ja rekisteri hävitetään, mikäli se ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, jollei rekisteriä siirretä Henkilörekisterilain 35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon. Asiakkaan tiedot hävitetään rekisteristä asiakkaan toivomuksesta. Pyynnön tietojen poistamisesta voi lähettää Juhlapesu:lle kysymys/palaute – toiminnolla, sähköpostilla palaute@juhlapesu.fi tai kirjallisesti osoitteella Juhlapesu, Puistokatu 7bA8, 00140 Helsinki.

 

Asiakkaan tietojen tarkastaminen

Juhlapesu:n asiakasrekisterin rekisteriseloste on saatavilla Juhlapesu:n toimitiloissa ja www-palvelussa: juhlapesu.fi. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Mikäli asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Juhlapesu:lle yllä mainittuun osoitteeseen tai käydä yllä mainitussa osoitteessa (henkilöllisyys todistettava). Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa ja osoittaa asiaa koskevat pyynnöt yhteyshenkilölle (yhteystiedot tietosuojaselosteen alussa).