JUHLAPESU – YLEISET SOPIMUSEHDOT

1 Sopimuksen osapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat Juhlapesu Oy (”Palveluntarjoaja”) ja sopimuksen alla kuvatulla tavalla vahvistanut asiakas (”Asiakas”). Asiakas saa tämän sopimuksen liitteenä kuvauksen palvelukokonaisuuksista (”Palvelukuvaus”, Liite 1).

Asiakas on hyväksynyt nämä yleiset sopimusehdot sekä Palvelukuvauksen osaksi palvelusopimusta, jonka Asiakas on allekirjoittanut tai hyväksynyt sähköisesti (”Palvelusopimus”). Palvelusopimus, palvelukuvaus ja nämä yleiset sopimusehdot muodostavat yhdessä Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisen sopimuksen ehdot (”Sopimus”).

2 Sopimuksen kohde

Palveluntarjoaja ja Asiakas ovat sopineet autojen pesupalvelusta (”Palvelu”), jonka taso ja kesto ilmenevät Palvelusopimuksesta. Palvelu toteutetaan Juhlapesu-verkostoon kuuluvassa autopesulassa (”Palvelupiste”).

Mikäli Asiakas haluaa käyttää Palveluntarjoajan muuta palvelua, joka ei kuulu sopimukseen, maksaa Asiakas tästä normaalihinnan kuukausimaksun yhteydessä.

Palvelu myydään auton rekisterinumeroon sidottua autokohtaista käyttöä varten. Palvelun käyttö ja siitä perittävä veloitus perustuvat auton rekisterinumeroon, jonka perusteella Asiakas tunnistetaan Palvelupisteessä.

2.1 Lisäpalveluiden tilaaminen

Asiakas voi aina niin halutessaan liittää Sopimukseen tarjolla olevia lisäpalveluita tai nostaa Sopimuksessa määriteltyä palvelutasoa.

2.2 Kokeiluvaiheessa olevat palvelut

Palveluntarjoaja kehittää jatkuvasti palveluaan. Kehittämiseen kuuluvat erilaisten ominaisuuksien kokeilut ja testaukset. Tällaisille kokeiluvaiheessa oleville ominaisuuksille on tyypillistä niiden mahdollinen määräaikaisuus, joka voi olla eri kuin tämä Asiakkaan Sopimus Palvelusta. Nämä palvelut eivät välttämättä jatku asiakkaan tekemän sopimuksen loppuun saakka eivätkä ole palvelun perusominaisuuksia.

Yksittäiset kokeiluvaiheessa olevat palvelut eivät sisälly sopimuksen mukaiseen perusmaksuun, vaikka kokeiluvaiheessa olevat palvelut saattavat olla asiakkaan käytössä ja voivat olla myös maksuttomia.

Kokeiluvaiheessa olevat lisäpalvelut ja Palvelun ominaisuudet on merkitty koe-, testi- tai muulla sanalla, josta käy ilmi, että mainittu lisäpalvelu tai ominaisuus on kokeilu- tai kehitysvaiheessa.

3 Voimassaoloaika ja hinta

Asiakas ja Palveluntarjoaja ovat Sopimuksessa sopineet Sopimuksen keston. Sopimuksessa on sovittu myös Palvelun kuukausihinta ja taso.

Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamalla tai sähköisesti tapahtuvasta vahvistamisesta. Yritys- ja yhteisöasiakkaat voivat tilata palvelun vain allekirjoittamalla kirjallisen Sopimuksen tai sähköisesti tapahtuvalla vahvistamisella. Myyntikampanjoissa sopimuksen voimaan astumisen ehdot voivat poiketa edellisestä (esim. ensimmäinen kuukausi alennetulla hinnalla).

Sopimus on voimassa tilatun sopimuskauden ajan, eikä se ole irtisanottavissa kesken sopimuskautta. Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen päättymään määräaikaisen sopimuskauden lopussa ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle viimeistään 30 päivää ennen määräaikaisen sopimuskauden päättymistä. Muussa tapauksessa Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana molemminpuolisin 30 päivän irtisanomisajoin, kulloinkin voimassa olevan Palveluntarjoajan vahvistaman hinnaston ja muiden ehtojen mukaisesti.

Mikäli Asiakas tilaa palvelun käyttäen Palveluntarjoajan mobiiliapplikaatiota tai verkkopalvelua tai muuta etämyyntikanavaa, syntyy Sopimus, kun Asiakas on vahvistanut Sopimuksen ja saanut kuluttajansuojalain 6 luvun 8 § mukaiset asiakirjat, eikä Asiakas ole käyttänyt 14 päivän peruutusoikeuttaan.

Mikäli Asiakas peruu Sopimuksen kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n perusteella viimeistään 14 päivän kuluttua, on Palveluntarjoajalla oikeus veloittaa Asiakkaan käyttämät autopesupalvelut hinnaston mukaisella kertapesuhinnalla.

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden rajoittaa pesumääriä tai irtisanoa sopimus, mikäli Asiakas tahallisesti hyväksikäyttää pesupalveluja (esimerkiksi auton jatkuva uudelleen pesettäminen) tai pesettää toistuvasti yli kahdeksan (8) kertaa kuukaudessa.

3.1 Oikeus hinnan muutoksiin

Palvelun hinta määritellään sopimuksentekohetkellä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinta on voimassa sopimuskauden, minkä jälkeen hintaa tarkistetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiseksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä arvonlisäverottomaan hintaan kulloinkin voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero.

3.2 Auton vaihtuminen

Asiakkaan tulee ilmoittaa rekisterinumeron muutoksesta/auton vaihdosta kesken sopimuskauden. Asiakas vastaa ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönneistä mahdollisesti aiheutuvista kuluista.

4 Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas sitoutuu toimimaan kaikkien Palvelupisteessä olevien ohjeiden mukaisesti. Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että Palveluntarjoajan autopesujärjestelmä soveltuu ajoneuvon pesuun. Palveluntarjoaja ei vastaa vaurioista, joita Asiakkaalle voi aiheutua siitä, että Asiakas ei noudata Palveluntarjoajan toimintaohjeita. Asiakas on vahingonkorvausvelvollinen ohjeiden noudattamatta jättämisestä johtuvista itse aiheuttamistaan vahingoista.

5 Vastuunrajoitukset

Osapuolet eivät vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten tulonmenetyksestä tai saamatta jääneestä tuotosta, jotka aiheutuvat palvelun mahdollisista häiriöistä ja virheistä. Palveluntarjoajalla on vastuuvakuutus, joista mahdolliset vahingot korvataan.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä huolto- ja päivitystoimenpiteitä Palvelupisteissä. Huolto- ja päivitystoimenpiteistä johtuvista katkoksista Palvelussa ei synny Palveluntarjoajalle korvausvelvollisuutta.

6 Ammattiautoilijat

Ammattiautoilija ei voi lunastaa pesusopimusta kuluttajahintaan yrityskäytössä olevalle autolle. Pidätämme oikeuden muokata henkilökohtaisilla tiedoilla lunastettuja sopimuksia kyseisissä tapauksissa. Mikäli olet ammattiautoilija, ota yhteyttä asiakaspalveluumme, niin teemme sinulle tarjouksen pesusopimuksesta.

7 Muut ehdot

Palveluntarjoaja lähettää Sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset asiakkaan Palveluntarjoajalle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Asiakas antaa Palveluntarjoajalle oikeuden kerätä tietoa Palvelun käytöstä.
Tästä Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti Kuopion käräjäoikeudessa tai kuluttaja-asiakkaan osalta vaihtoehtoisesti Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.

8 Palvelun sisältö

Palveluntarjoajalla on yksipuolinen oikeus muuttaa Palvelukuvauksen sisältöjä, laajentaa ja tarjota uusia palvelukokonaisuuksia.

JUHLAPESU – PALVELUKUVAUS

Sisällysluettelo:

1. Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot

2. Palveluvaihtoehtojen sisältö

3. Palvelun käyttöönotto

4. Tietoturva

5. Saatavuus

6. Hinnoittelu ja laskutus

7. Ongelmien ratkaisu

1. Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot

Juhlapesu on Suomen suurin yksityinen autopesulaketju, jonka idea on aina puhdas auto. Teemme autonpesusta helppoa ja hauskaa. Juhlapesu 24/7-sopimuksella peset autosi missä tahansa Juhlapesu-pisteessä silloin kun haluat. Pääset pesuun rekisteritunnistuksella, älypuhelimen sovellusta käyttäen, ilman koodeja ja poletteja.

Palveluvaihtoehdot:

Kuukausisopimukset:

 • Juhlapesu 24/7 (1 kk ja 12 kk)
 • Juhlapesu Yö (12 kk)
 • Kertapesu ja kampanjatuotteet (voimassa toistaiseksi tai määräaikaisesti)

  2. Palveluvaihtoehtojen sisältö

  Kuukausisopimukset:

 • Juhlapesu 24/7 1 kk ja 12 kk: Käytössäsi on aina kaikki Juhlapesu-verkoston autopesulat.
 • Juhlapesu Yö 12 kk: Pesu klo 20 ja 08 välillä. Käytössäsi on aina kaikki Juhlapesu-verkoston autopesulat.
 • Kertapesu ja kampanjatuotteet: Käytössäsi on kaikki Juhlapesu-verkoston autopesulat, joista voi ostaa kertapesuja ja kampanjatuotteita.

  3. Palvelun käyttöönotto

  Palvelun voi ottaa käyttöön lataamalla älypuhelinsovelluksen sovelluskaupasta ja rekisteröitymällä siihen.

  4. Tietoturva

  Tiedot tallennetaan internetin yli SSL-suojatulle Juhlapesu- palvelimelle. Palvelimelle on käyttöoikeus vain niillä Juhlapesun palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla ja haittaohjelmatorjunnalla.

  5. Saatavuus

  Tarkista saatavuus osoitteesta: https://www.juhlapesu.fi tai Juhlapesu-sovelluksesta.

  6. Hinnoittelu ja laskutus

  Hinnat perustuvat Juhlapesun hinnastoihin, joita voidaan muuttaa sopimusehtojen mukaisesti. Palveluun liittyvät kustannukset veloitetaan kerran kuukaudessa, jollei toisin ole sovittu. Tarkemmat hinnat ovat Juhlapesu-palveluhinnastossa osoitteessa: www.juhlapesu.fi

  7. Turvallisuus

  Palvelutapahtumat tallennetaan Asiakkaan turvallisuuden takia.

  8. Ongelmien ratkaisu

  Asiakas voi ilmoittaa ongelmasta toimittajalle sähköpostilla (asiakaspalvelu@juhlapesu.fi) tai puhelimitse (020 730 9180) arkisin 09:00-15:00. Ongelmat ratkaistaan ensisijaisesti Asiakaspalvelun avulla. Palveluun liittyviä vikailmoituksia otetaan vastaan 24h/vrk numerossa 020 491 2822. Puhelun hinta 8,35 senttiä puhelu + 16,69 senttiä minuutti. Juhlapesu-palveluiden viankorjauksen palveluaika on arkisin 08–16.

  Juhlapesun yleiset sopimusehdot päivitetty 1.12.2017.