Ammoniaken i fågelavföringen fräter fort på bilens målyta och kan medföra bestående spår. Också insekterna som fastnat på bilens motorhuv är svåra att få loss varför det lönar sig att även sommartid tvätta bilen regelbundet hos Juhlapesu.

Regelbunden tvättning av bilen möjliggör användandet av ett snabbare tvättprogram, Borsttvätt 7 min., är skräddarsytt enkom för det här. Det rengör bilen snabbt och effektivt om det inte har gått alltför länge sedan den föregående tvätten.

I Juhlapesus tvättmaskiner ingår ett insektlossningssystem som standard
Juhlapesus Lyx-program är det bästa valet för lösgörande av småkryp och fågellort. I det ingår ett speciellt kemikaliskt medel som effektivt och tryggt lösgör överloppslort från målytan. Småkryp, fågellort och t.ex. sav som faller från träden kan redan under några soliga dagar bita sig otroligt segt fast i bilens målyta. Ju mörkare bil, desto effektivare fäster sig smutsen i bilen vid stigande temperatur. Kör alltså in på Juhlapesu i god tid.

NY ASFALT OCH BITUMEN

De tvättmedel vi använder på Juhlapesu är biobaserade. Därmed kan vi dirigera tvättvattnet från oljeseparatorn vidare som normalt avfallsvatten. De biobaserade tvättmedlen avlägsnar inte heller t.ex. hårdvaxet som skyddar bilens målyta.
Ett biobaserat förtvättningsmedel lösgör inte nödvändigtvis de mest inbitna bitumenresterna från bilens målyta. Ifall det har samlats tjockare lager av bitumen på din bil, kan man på de ställena spreja ett petroleumbaserat lösningsmedel innan man kör in i biltvätten. Välj härefter Lyx-tvättprogrammet; då får målytan på din bil igen ett skyddande vaxlager på sin yta.