Ja. Som kund med tvättavtal kan du välja mellan olika tvättprogram enligt behov. Varje biltvätt har huvudsakligen alla tvättprogram i bruk men beroende på skillnader i tvättapparat har vissa biltvättar ett något begränsat urval tvättprogram. Du kan titta på de olika alternativen för våra tvättprogram här.