Med automatisk start kan du köra till tvätten utan applikation. Vi programmerar på ditt användarkonto en tvätt som startar automatiskt när din bil har identifierats och du kan köra till tvätt. Denna egenskap är behändig för företag med flera bilar och chaufförer samt för användare av Windows telefoner som inte kan ladda Juhlapesu appen i sina telefoner. Kontakta vår kundservice ifall du vill använda den automatiska starten.